педагогическая любовь

педагогическая любовь
pedagoginė meilė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pedagoginės veiklos dorovės principas, teigiantis atsidavimą ugdytiniui, skirtą jo asmenybės intelektinei, emocinei, kultūrinei, socialinei brandai. Pirmasis pedagoginės meilės žingsnis – pažinti vaiko prigimties pradus: įgimtą jo silpnumą (fizinį ir dvasinį), spontanišką saviraišką (laisvės ir kūrybingumo poreikius), aktyvumą ir veiklumą (intelekto galias, emocijas ir valią), t. y. pradmenis, kurie leidžia jam tapti stipriam, didžiam. Antrasis žingsnis – ieškoti vaiko prigimties atsiskleidimo galimybių, tapti jo pagalbininku ir padėti įveikti sunkumus kelyje į dvasinės kultūros brandos viršūnę. Trečias žingsnis – tarnystę vaikui derinti su valdymu ir vadovavimu, būti vaiko likimo vadovu. Visiems šiems žingsniams vadovauja meilė, kylanti iš švelnumo, savarankiškumo bei laisvės ir informacijos poreikių. Ji sudaro prielaidas vaiko individualybės sklaidai. Kartu atsiveria vaiko siela: pasitikėjimas pedagogu, mąstymo aktyvumas, emocijos, valingieji norai suprasti mokymo ir auklėjimo vertybes. Jeigu mokytojas turi mokinių, kurie visa esybe atsiveria dėstomam dalykui, jis laimingas, laimingi ir jo mokiniai. atitikmenys: angl. pedagogical love vok. pädagogische Liebe rus. педагогическая любовь

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ — направление в теоретич. педагогике и человекознании, возникшее в Зап. Европе после 2 й мировой войны. наиб. развитие получило в Германии, что было обусловлено поиском выхода из кризиса системы социальных и воспитат. ценностей и необходимостью… …   Российская педагогическая энциклопедия

  • Розина, Любовь Иосифовна — Почетный академик РАЕН (1997); родилась 29 декабря 1910 г. в г. Оренбурге; окончила Естественный факультет Московского государственного педагогического университета в 1933 г., аспирантуру кафедры неорганической химии МГПИ в 1936 г., кандидат… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Ямбург, Евгений Александрович — Евгений Александрович Ямбург Дата рождения: 24 марта 1951(1951 03 24) (61 год) Место рождения: Москва, РСФСР, СССР Страна …   Википедия

  • pedagogical love — pedagoginė meilė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pedagoginės veiklos dorovės principas, teigiantis atsidavimą ugdytiniui, skirtą jo asmenybės intelektinei, emocinei, kultūrinei, socialinei brandai. Pirmasis pedagoginės meilės žingsnis –… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pedagoginė meilė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pedagoginės veiklos dorovės principas, teigiantis atsidavimą ugdytiniui, skirtą jo asmenybės intelektinei, emocinei, kultūrinei, socialinei brandai. Pirmasis pedagoginės meilės žingsnis – pažinti vaiko… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pädagogische Liebe — pedagoginė meilė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pedagoginės veiklos dorovės principas, teigiantis atsidavimą ugdytiniui, skirtą jo asmenybės intelektinei, emocinei, kultūrinei, socialinei brandai. Pirmasis pedagoginės meilės žingsnis –… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Биишева, Зайнаб Абдулловна — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Биишев. Зайнаб Биишева Имя при рождении: Зайнаб Абдулловна Биишева Дата рождения: 2 января 1908(1908 01 02 …   Википедия

  • Библиография Л.С. Выготского — Библиография работ Л. С. Выготского 1915 год 1. Трагедия о Гамлете, принце Датском, У. Шекспира // Семейный архив Л. С. Выготского. Гомель, 5 августа −12 сентября 1915 г. Рукопись. 1916 год 2. Литературные заметки.… …   Википедия

  • Библиография Л. С. Выготского — Эта страница информационный список. См. также основную статью: Выготский, Лев Семёнович Лев Семёнович Выготский (1896 1934)  советский психолог, основатель культ …   Википедия

  • Клейн, Лев Самуилович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Клейн. Лев Самуилович Клейн Дата рождения …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”